Nowe funkcje – WatchGuard Cloud!

22-02-2021

Nowe funkcje od WatchGuard Cloud w zarządzaniu Fireboxem i konfiguracją sieci.

Główne zmiany:

  • polityki dostępu to teraz polityki uwierzytelniania
  • możliwość konfiguracji uwierzytelnień niezależnie od grup
  • każda z polityk może mieć zastosowanie w wielu grupach i zasobach
  • istnieje możliwość skonfigurowania polityki odmowy uwierzytelniania
  • konfiguracja zasad lokalizacji sieciowych (również te nazywane bezpiecznymi) oddzielnie od grup
  • możliwość dodania użytkowników do więcej niż jednej grupy
  • synchronizacja grupy z Active Directory i Azure Active Directory

Istniejące polityki zostały automatycznie przekonwertowane. Użytkownicy, administratorzy AuthPointa nie muszą niczego migrować, integrować by zacząć korzystać z nowych funkcji.

Obejrzyj Qucik Tour: Sprawdź