WG Firebox Virtual

FireboxV

WatchGuard FireboxV przenosi najwyższe w swojej klasie standardy bezpieczeństwa sieci do świata wirtualizacji, dając Twoim środowiskom wirtualnym taki sam poziom bezpieczeństwa, jak w przypadku rozwiązań fizycznych.

 

Illustration: Comprehensive Protection

Całościowa ochrona

 

FireboxV zapewnia ten sam poziom bezpieczeństwa, co w przypadku rozwiązań fizycznych, oraz wielokrotnie nagradzaną funkcjonalność. W tym: pełną inspekcję HTTPS i wsparcie dla urządzeń mobilnych, takich jak iPhone czy iPad. Pełna funkcjonalność Fireware OS dostarczana jest ze wszystkimi modelami FireboxV.

 

 

Illustration: Choose Your Platform and Management

Wybierz Platformę i sposób zarządzania

FireboxV pracuje na szeroko stosowanych w branży serwerach, takich jak Microsoft® Hyper-V i VMware® vSphere, zapewniając maksymalną elastyczność i dostępność. Sam wybierasz, w jaki sposób zarządzasz swoimi urządzeniami wirtualnymi, czy to przez intuicyjną w obsłudze konsolę WatchGuard System Manager, linię komend czy webowy interfejs użytkownika dla zdalnego dostępu. Skorzystaj z możliwości wdrożenia dowolnej kombinacji urządzeń fizycznych i wirtualnych, współpracujących razem, ale zarządzanych z poziomu jednej, scentralizowanej platformy.

 

 

 Icon: Reputation Enabled Defense

Fast, Safe Web Surfing

 Usprawnij pracę i podnieś poziom bezpieczeństwa bez inwestycji w nowe rozwiązania sprzętowe, a wszystko dzięki prostej subskrypcji. Zyskasz także możliwość kontroli aplikacji, pozwalającą na ograniczenie wykorzystania Web 2.0 i innych aplikacji w twojej sieci, zwiększając tym samym              produktywność, optymalizując zużycie łącza i zwiększając poziom bezpieczeństwa. 

 

 

Icon: Visibility

Wgląd w aktywność sieci


Monitoring sieci i raportowanie w czasie rzeczywistym dostępne są w standardzie, inaczej niż u większości dostawców, narzucających dodatkowe opłaty za rozszerzenie funkcjonalności.

 

 

 

Porównanie maodeli FireboxV