GWARANCJA I SERWIS

 

Urządzenia WatchGuard objęte są 12-miesięczną gwarancją przez producenta.

Dodatkowo, w czasie ważności licencji, urządzenia są objęte wsparciem serwisowym.

Wsparcie serwisowe pozwala na aktualizacje oprogramowania systemowego, wsparcie eksploatacyjne (pomoc techniczna) oraz wymianę urządzenia w razie jego uszkodzenia. Więcej na temat wsparcia na stronie producenta: https://www.watchguard.com/wgrd-support/support-levels 

 

 

  • Technical Support - Pomoc techniczna 24x7

Niezależnie od zakupionego przez Ciebie urządzenia do monitorowania sieci WatchGuard, Twoje potrzeby będą realizowane przez wewnętrzny zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów technicznych WatchGuard.

Więcej na ten temat: https://www.watchguard.com/wgrd-support/support-levels

  • Hardware warranty - Gwarancja sprzętowa

Gwarancja sprzętu firmy WatchGuard obejmuje wymianę sprzętową. Urządzenie zastępcze zostanie wysłane natychmiast po zidentyfikowaniu błędu.

Więcej na ten temat: https://www.watchguard.com/wgrd-support/hardware-warranty

  • Software Updates - Aktualizacje oprogramowania

Firma WatchGuard stale zwiększa możliwości oprogramowania i usług swojego systemu operacyjnego. Twoja licencja umożliwia bezpłatny dostęp do wszystkich nowych wersji systemu.

Więcej na ten temat: https://watchguardsupport.secure.force.com/software/

 

 

Procedura wymiany uszkodzonego urządzenia:

1. Zgłoszenie uszkodzenia w systemie wsparcia: https://www.watchguard.com/wgrd-support/overview .

2. Po analizie problemu i potwierdzeniu, że urządzenie wymaga wymiany, sprzęt zastępczy jest wysyłany do użytkownika końcowego/klienta. Wysyłka następuje nie później niż następnego dnia roboczego - jeśli jest przetwarzana przed 13:00 wg Standardowego Czasu Pacyfiku i 20:00 UTC (czasu uniwersalnego) od poniedziałku do piątku  - z magazynu serwisowego do miejsca instalacji urządzenia. 

3. Wraz ze sprawnym urządzeniem użytkownik końcowy/klient dostaje adres zwrotny potrzebny do odesłania uszkodzonego urządzenia.

4. Urządzenie podlegające wymianie powinno zostać odesłane na adres zwrotny, w ciągu 15 dni.

5. Koszt ww. przesyłek pokrywa WatchGuard.

Więcej: https://www.watchguard.com/wgrd-support/hardware-warranty

 

  • Gwarancja sprzętowa

Wszystkie urządzenia WatchGuard zawierają roczną gwarancję sprzętową. Sprzęt, który nie ma aktywnej subskrypcji Standard lub Gold Support a nadal znajduje się w okresie gwarancji sprzętowej, kwalifikuje się do przydzielenia indywidualnego zlecenia RMA, potrzebnego do zgłoszenia serwisowego. W takim przypadku firma WatchGuard, po uzyskaniu zgody technika WatchGuard, poprosi o otrzymanie wadliwego sprzętu jeszcze przed przesyłaniem sprzętu zastępczego. Po otrzymaniu wadliwego sprzętu, firma WatchGuard rozpocznie proces przesyłania zastępczego sprzętu na własny koszt, następnego dnia roboczego, przesyłką lotniczą - na podany adres.

  • Gwarancja sprzętowa - zaawansowana wymiana

Zaawansowana wymiana gwarancyjna sprzętu jest dostępna przy aktywnej subskrypcji Standard lub Gold Support. Po przydzieleniu przez pracownika serwisu WatchGuard indywidualnego zlecenia RMA, firma WatchGuard dostarczy sprzęt zastępczy na własny koszt, następnego dnia, na żądany adres. Po wysłaniu sprzętu zastępczego klienci mają 15 dni na zwrócenie uszkodzonego sprzętu do WatchGuard. Jeśli uszkodzony sprzęt nie zostanie zwrócony do firmy WatchGuard w ciągu 15 dni od wysłania przesyłki RMA, firma WatchGuard powiadomi podmiot powiązany z kontem, z którego wyszło żądanie usługi RMA i rozpocznie procedurę mającą prowadzić do odzyskania kwoty odpowiadającej wartości uszkodzonego sprzętu. Ponadto konto klienta zostanie obciążone kredytem do momentu otrzymania pełnej zapłaty.